Slider2
Slider1

За нас

Првите податоци за организираното воспитување и образование на населенито од Ерџелија датираат некаде од 1925 година, кога за прв пат во ова село било отворено училиште кое ги опфаќало учениците од I до IV одделение. Во училиштето кое, патем да споменеме дека работело во тешки просторни услови, главно се описменувало населението и се давале извесни знаења од природата и општеството. Одзвот на учениците најчесто на бил на задоволително ниво, бидејќи родителите најќесто ги ангажирале во извршување на полјоделски работи и чување на говеда, не грижејќи се се за тоа какво значење во животот на човекот има писменоста. Заради тоа, иако училиштето се...

Повеќе

Реновирање на столарија

Наставници

Име: Даниела Презиме: Стафановска Предава:
Даниела Стефановска
Име: Катерина Презиме: Јанева Предава:
Катерина Јанева
Име: Билјана Презиме: Коцева Предава:
Билјана Коцева
Име: Слаѓана Презиме: Маџова Предава:
Слаѓана Маџова
Име: Љубе Презиме: Ангелов Предава:
Љубе Ангелов
View All Наставници